Publisert

Desinfisering AquaCool T-8

For å foreta en full innvendig desinfisering, så følg denne prosedyren:

Bruk en tom filterpatron, med påfyllingsmutter. Selve rensen foretas med å skru av toppen på filterpatronen. Denne må fylles med ca ½ liter hydrogenperoksid 3% Dette kan kjøpes på apotek. Dersom dere har dette i hus, i kraftigere styrke, så kan det brukes, men ta hensyn til om den er sterkere, og spe dette ut med vann for å få tilsvarende styrke som leveres fra apotek. Sett på toppen, og sett filterpatronen inni maskinen på samme måte som et vanlig filter. Deretter tappes det av 3 dl vann fra maskinen. Vent 5 minutt, og tapp igjen 3 dl. Denne skyllingen repeteres totalt 4 ganger.

Til slutt trenger du en blanding med 2/3 hydrogenperoksid 3% og 1/3 vann. Du trenger 20 ml, og fyller dette på en liten skylleflaske, hvor det monteres en tynn og fleksibel plastslange. Denne plastslangen skal stikkes inn i tappepunktet på maskinens front. Ser du på den, så er det to åpninger, plastlangen skal inn i venstre åpning, og neste helt inn, dvs inn til festet på skylleflasken. Det er sikkert lettere å forstå, når du får delene tilsendt. Klem sammen skylleflasken, slik at innholdet presses inn i maskinen, tøm hele flasken. Det vil renne noe ut fra tappepunktet når du holder på.

Så er det å sette i en vanlig filterpatron, og skylle godt igjennom maskinen. Skyll minimum 4 – 5 liter, med intervaller på ca ½ liter.

VIKTIG – Ivareta egen sikkerhet:

Selv om 3% styrke av hydrogenperoksid er «konsumentstyrke» – så må det utvises forsiktighet ved bruk og håndtering. Bruk egnet verneutstyr, minimum hansker og briller. Pass på at ingen kan bruke maskinen når den står med rensemiddelet, slik at de drikker dette ved en feiltakelse.

Ta vare på renseutstyret, i tilfelle fremtidige vannprøver viser at det er nødvendig å foreta en ny desinfisering.

Publisert

Brukte filterpatroner

Kort og greit: Brukte filter kasseres som restavfall.

Det er en del vann inni filterpatronene, og når tekniker har foretatt bytte, så legges ofte filterpatronen i vasken, slik at det får renne av seg før det kasseres. Da unngås mye vannsøl i bossbøtta. Når du finner slike filter i vasken, så kan det altså trygt kasseres.


Used filter cartridges can be thrown away.

The technician will usually place the used filter cartridge in the sink, to avoid water spill and mess around the wastebin. When you find it, and it’s not draining water, feel free to throw it in the wastebin for “restavfall.”

Publisert

Service AquaCool T-8

Enkelt – når du kan det. Her ser du hvordan.

Serviceintervall:

Anbefalt skiftintervall for filterpatron er 6 måneder, og for uv-lampen 12 måneder. Maskinen varsler i displayet når dette skal skiftes.

Filterbytte

Steng av vanntilførselen, og trykk på kaldtvannknappen. Dette fjerner vanntrykket rundt filteret, og gjør det enklere å løsne og sette inn. Løft av toppdekselet. Vri filterpatronen 1/2 omdreining mot urviseren, og trekk den rett opp.

Ved montering av nytt filter: Pass først på at filteret kommer helt ned i bunnen av filterholderen. Toppen på filteret skal ligge ca 3 mmm under toppdekselet. Vri det deretter med urviseren 1/3 omdreining til det låses fast. Etter 3 – 4 sekund forsvinner meldingen «FILTER REMOVED» hvis filteret er på plass.

Hvis maskinen er plassert slik at den må flyttes, så pass på at vannslangen ikke belastes.

Etter filterbytte, åpnes vanntilførselen, deretter bør det skylles ca 5 – 10 liter vann igjennom
maskinen. Det vil komme en del luft fra utløpet under spyling, etter 2 – 3 liter vann normaliseres dette.

UV-lampe

UV-lampen er låst på plass med et lite plastklips. Bruk verktøyet som fulgte med maskinen, eller et lite skrujern, og dytt ut låseklipset mens du vrir lampen mot urviseren ca en kvart omdreining. Lampen trekkes rett opp. Pga pakningen ved holderen, så må du bruke litt ekstra kraft den siste biten. Trekk alltid rett oppover, ikke bend lampen på noen måte.
Den nye lampen dyttes på plass, og vris med urviseren, slik at låseklipset smetter på plass. Den passer bare en vei, og kan ikke settes feil.

Nullstill varsel:

Husk å fortelle maskinen at du har byttet filter og lampe. Se menyen under «replacement.«

Det finnes en liten videosnutt som viser hvordan filter og lampe byttes, samt hvordan varselet i displayet kan nullstilles. Videoen ser du ved å trykke her.

Utskrift:

Publisert

Utgått modell: AquaCool Mini

Duggfriskt isvann, med eller uten kullsyre.

 

Denne modellen tar liten plass, og er lett å plassere. Den koples rett til vannettet, og har et effektivt filter som renser kraneveannet til reneste kildevann.

Meget kompakt utførelse gir god plassutnyttelse
Kjølekapasitet for inntil 16 liter isvann pr time
Enkel installering på benk eller i innredning
Belyst tappeområde
Spillbrett med nivåvarsler
Lekkasjesikring
Engangsflasker med CO2 gjør det enkelt å bytte kullsyregass.
Pris. 9.280,- 
Prisen inkluderer dispenser, filter, aquastopp, gassregulator, trykkbegrenser for vann, engangsflaske med CO2 (600 gram), vannslange, gasslange, og nødvendige tilkoplingsdetaljer. Det kreves et vannkran med 3/4″ standard gjenger, og strømuttak, ved monteringssted.
Prisen er eksklusive mva og frakt.
Maskinen kan også leies! Utleie kun til registrerte foretak, og forutsetter kredittgodkjenning. Leiebeløp: 185,- pr måned. Ta kontakt for fullstendige vilkår.
Energiforsyning  220 – 230 V / 50 Hertz
Kjølekompressor 100 Watt
Kjølekapasitet kaldt vann 80 kopper (2 dl) pr time
Mål B23 x H39 xD39 cm
Publisert

Utgått: Tami Bar Classic

Tana T-4 er også kjent under navnet Tami bar Classic. Introdusert på markedet i 1996, og lå allerede da langt foran sine konkurrenter. Modellen føres ikke lenger, men Drikkevannbutikken har selvfølgelig deler og rekvisita, og kan utføre service og vedlikehold.