Publisert

Service AquaCool T-8

Enkelt – når du kan det. Her ser du hvordan.

Serviceintervall:

Anbefalt skiftintervall for filterpatron er 6 måneder, og for uv-lampen 12 måneder. Maskinen varsler i displayet når dette skal skiftes.

Filterbytte

Steng av vanntilførselen, og trykk på kaldtvannknappen. Dette fjerner vanntrykket rundt filteret, og gjør det enklere å løsne og sette inn. Løft av toppdekselet. Vri filterpatronen 1/2 omdreining mot urviseren, og trekk den rett opp.

Ved montering av nytt filter: Pass først på at filteret kommer helt ned i bunnen av filterholderen. Toppen på filteret skal ligge ca 3 mmm under toppdekselet. Vri det deretter med urviseren 1/3 omdreining til det låses fast. Etter 3 – 4 sekund forsvinner meldingen «FILTER REMOVED» hvis filteret er på plass.

Hvis maskinen er plassert slik at den må flyttes, så pass på at vannslangen ikke belastes.

Etter filterbytte, åpnes vanntilførselen, deretter bør det skylles ca 5 – 10 liter vann igjennom
maskinen. Det vil komme en del luft fra utløpet under spyling, etter 2 – 3 liter vann normaliseres dette.

UV-lampe

UV-lampen er låst på plass med et lite plastklips. Bruk verktøyet som fulgte med maskinen, eller et lite skrujern, og dytt ut låseklipset mens du vrir lampen mot urviseren ca en kvart omdreining. Lampen trekkes rett opp. Pga pakningen ved holderen, så må du bruke litt ekstra kraft den siste biten. Trekk alltid rett oppover, ikke bend lampen på noen måte.
Den nye lampen dyttes på plass, og vris med urviseren, slik at låseklipset smetter på plass. Den passer bare en vei, og kan ikke settes feil.

Nullstill varsel:

Husk å fortelle maskinen at du har byttet filter og lampe. Se menyen under «replacement.«

Det finnes en liten videosnutt som viser hvordan filter og lampe byttes, samt hvordan varselet i displayet kan nullstilles. Videoen ser du ved å trykke her.

Utskrift: