Vann på jobben!

En vannkjøler på arbeidsplassen er en investering i helse, trivsel og velvære. Med rett væskebalanse så har du også optimal yteevne.

Det trenger heldigvis ikke være dyrt eller vanskelig. Drikkevannbutikken hjelper deg til å gjøre rent, forfriskende og iskaldt drikkevann tilgjengelig på din arbeidsplass. Til glede for deg, dine kollegaer samt kunder og andre besøkende.

Drikkeautomater er en investering i trivsel og velvære. Nå er det ikke lenger noen kostbar investering.

Miljø

Vann fra flaske eller vanndunk gir en stor miljøbelastning. Frakt, lagring og håndtering resulterer i unødvendig co2 utslipp, for ikke å snakke om ekstra kostnader. Bruk vannet du allerede har i kranen. Med ekstra filtrering og kjøling, så blir det reneste kildevann du får fra din vanndispenser.