Publisert

Brukte filterpatroner

Kort og greit: Brukte filter kasseres som restavfall.

Det er en del vann inni filterpatronene, og når tekniker har foretatt bytte, så legges ofte filterpatronen i vasken, slik at det får renne av seg før det kasseres. Da unngås mye vannsøl i bossbøtta. Når du finner slike filter i vasken, så kan det altså trygt kasseres.


Used filter cartridges can be thrown away.

The technician will usually place the used filter cartridge in the sink, to avoid water spill and mess around the wastebin. When you find it, and it’s not draining water, feel free to throw it in the wastebin for “restavfall.”