Publisert

Desinfisering AquaCool T-8

For å foreta en full innvendig desinfisering, så følg denne prosedyren:

Bruk en tom filterpatron, med påfyllingsmutter. Selve rensen foretas med å skru av toppen på filterpatronen. Denne må fylles med ca ½ liter hydrogenperoksid 3% Dette kan kjøpes på apotek. Dersom dere har dette i hus, i kraftigere styrke, så kan det brukes, men ta hensyn til om den er sterkere, og spe dette ut med vann for å få tilsvarende styrke som leveres fra apotek. Sett på toppen, og sett filterpatronen inni maskinen på samme måte som et vanlig filter. Deretter tappes det av 3 dl vann fra maskinen. Vent 5 minutt, og tapp igjen 3 dl. Denne skyllingen repeteres totalt 4 ganger.

Til slutt trenger du en blanding med 2/3 hydrogenperoksid 3% og 1/3 vann. Du trenger 20 ml, og fyller dette på en liten skylleflaske, hvor det monteres en tynn og fleksibel plastslange. Denne plastslangen skal stikkes inn i tappepunktet på maskinens front. Ser du på den, så er det to åpninger, plastlangen skal inn i venstre åpning, og neste helt inn, dvs inn til festet på skylleflasken. Det er sikkert lettere å forstå, når du får delene tilsendt. Klem sammen skylleflasken, slik at innholdet presses inn i maskinen, tøm hele flasken. Det vil renne noe ut fra tappepunktet når du holder på.

Så er det å sette i en vanlig filterpatron, og skylle godt igjennom maskinen. Skyll minimum 4 – 5 liter, med intervaller på ca ½ liter.

VIKTIG – Ivareta egen sikkerhet:

Selv om 3% styrke av hydrogenperoksid er «konsumentstyrke» – så må det utvises forsiktighet ved bruk og håndtering. Bruk egnet verneutstyr, minimum hansker og briller. Pass på at ingen kan bruke maskinen når den står med rensemiddelet, slik at de drikker dette ved en feiltakelse.

Ta vare på renseutstyret, i tilfelle fremtidige vannprøver viser at det er nødvendig å foreta en ny desinfisering.