Publisert

UV-behandling av vann.

Bruk av UV behandling til å fjerne bakterier, virus og andre mikroorganismer.

UV behandling av drikkevannet regnes nå som en av de beste måter å desinfisere vannet på. Vannet tilsettes ingen fremmede kjemikalier, som igjen kan forårsake problemer og kanskje krever ekstra filtrering av vannet.

UV behandling har vært brukt siden slutten av 1950 årene, og brukes også av flere vannverk i Norge. Det er viktig å være klar over at etter UV-behandlingen er vannet fortsatt utsatt for ny bakterievekst. For drikkevann og annet vann til næringsmidler, bør derfor UV-behandlingen skje så nært opp til brukerstedet som mulig. Noen modeller har uv-lampen inne i kaldtvanntanken, dette gir optimal beskyttelse mot bakterievekst. AquaCool Classic og modeller der UV-ettermonteres, har uv-lampen plassert like etter filteret.

UV lys påvirker (bryter ned) svært mange plastforbindelser. Dersom det brukes plasttanker, kan plastforbindelser føres ut i vannet. Det brukes derfor rustfritt stål der uv-lampen er plassert.

Trenger du UV i din drikkevanndispenser?

Det er ikke til å komme forbi at UV øker driftskostnadene litt på din drikkevanndispenser. Vi presiserer «litt» – for (avhengig av modell), så snakker vi om 30 – 40 kroner pr måned. Hvis vannet blir forurenset, så går det vanligvis noen dager fra forurensingen kommer i vannet, og til vannverket utsteder kokevarsel. Konsekvensen av forurenset drikkevann kan svinge fra en mild magesjau, til i verste tilfelle dødsfall, slik som ved de tragiske hendelsene i Askøy i 2019, og Giardia utbruddet i Bergen i 2004.

Kostnaden for en bedrift, som må betale for en sykedag om du må være hjemme pga magesjau, ligger langt over de kronene det koster å sikre drikkevanndispenseren med UV. I så måte må vi konkludere med at UV-behandling er lurt å ha på drikkevannkjøleren.

Nedenstående tabell viser hvor kraftig effekt som er nødvendig for å eliminere forskjellige typer mikroorganismer. Effekten måles i mikrowattsekund pr. kvadratcentimeter. UV-lampen i Tana kjølerne har en effekt på 69357 mikroWS/cm2

Bakterier
Agrobacterium tumefaciens 8500
Bacillus athraeis 8700
Bacillus megaterium (spores) 52000
Bacillus megaterium (vegative) 2500
Bacillus subtillis (spores) 58000
Bacillus subtillis (vegative) 11000
Clostridium tetari 22000
Corynebacterium diphtheriae 6500
escsherichia coli 7000
Legionella bozemanii 3500
Legionella dumoffii 5500
Legionella germanii 4900
Legionella longbeachae 2900
Legionella pneumophila 3800
Legionella miedadei 3100
Leptospira interoogans 6000
Mycobacterium tubercolosis 10000
Neisseria catarrhalis 8500
Proteus vulgaris 6600
Pseudomanas aeruginosa (lab. Strain) 3900
Pseudomanas aeruginosa (env. Strain) 10500
Rhodospirillum rubrum 6200
Salmonella enteridis 7600
Salmonella paratyphi 6100
Salmonella typhimurium 15200
Salmonella typhosa 6000
Sarcina lutea 26400
Serratia marcescens 6200
Shigella sonnei 4200
Staphylococcus epidermidis 3400
Staphylococcus aureus 7000
Staphylococcus faecalis 5800
Staphylococcus hemolyticus 7000
Streptococcus lactis 3800
Viridans streptococci 3800

Muggsporer
Aspergillus flavus 99000
Aspergillus glaucus 88000
Aspergillus niger 330000
Mucos ramosissimus 35200
Penecillum digitaum 88000
Penecillum expencum 22000
Alger
Chlorella vulgaris 22000
Protozoa
Nematode eggs 92000
Paramedium 200000
Virus
Bacteriophage (E.coli) 6600
Hepatitius virus 8000
Influenza virus 6600
Poliovirus (Poliomyelitis) 21000
Rotarvirus 24000
Tobacco mosaic virus 440000
Gjærsopper
Bakers Yeast 8800
Brewers Yeast 6600
Common Yeast cake 13200
Saccharomyces var. Elipsoideus 13200
Saccharomyces sp 17600
Andre parasitter:
Cryptosporidium Ca*. 45000
Giardia *40000

* Det foreligger varierende resultater fra forskning på UV dose på disse organismene. Enkelte undersøkelser tyder på at en lavere dose kan være tilstrekkelig.  Nasjonalt Folkehelseinstitutt bruker angitte verdier som krav for fullverdig inaktivering (desinfeksjon).