Publisert

AquaCool Flexi

AquaCool Flexi: Elegant tappeanlegg med iskaldt stillvann eller kullsyrevann. Ideell for små og mellomstore virksomheter.

Selve kjøleren plasseres inni kjøkkenbenk el.l., og betjenes fra en egen vannkran. Vanligvis med kaldt stillvann og kullsyrevann, eventuelt også med «romtemperert» stillvann, dvs vann som går utenom kjøleren.

Denne modellen er meget lydsvak, og har god kapasitet. Kulden magasineres i en isolert aluminiumsblokk, som har direkte kontakt med vannrøret. Derved unngås bruk av «isbank» – vannet kjøles raskt ned, og innhentingstiden etter bruk blir kort.  Den effektive kjølemetoden gjør at maskinen kan bruke en mindre, og strømgjerrig, kompressor, sammenlignet med tilsvarende modeller.

Kranen kan monteres ved siden av en vanlig vannkran ved vask e.l. – eller bare rett på benkeplaten. Ved bruk utenom vask, anbefales dryppbrett under kranen. Dryppbrett kan leveres med avløp, slik at vannsøl ledes ned til avløp eller tank under benk.

Størrelse: 18 x 34 x 43 cm (bredde x dybdre x høyde)
Spenning: 230V 50/60 hz
Effekt: 75 W

Ved montering: Husk å ta høyde for plassering av filter og gassflaske, og sørg for at det er luft rundt kjøleren.

Be om tilbud her.

Kranen monteres over benk, og er det eneste som viser av tappesystemet.
Selve kjøleenheten, filter og kullsyregass står gjemt inni benkskapet.