Energisparing

Både T-6 og T-7 modellen har energisparingsfunksjon på varmtvannet.

Den fungerer slik at dersom ingen tapper varmtvann på 2 timer, så senkes temperaturen fra 92° til 60° i varmtvannstanken. Lavere temperatur betyr mindre varmetap, og derved mindre strømforbruk. Men hvor mye strøm sparer man egentlig?

Vi har foretatt en liten test, og målt strømforbruket med og uten energisparingsfunksjonen tilkoplet. Raskt oppsummert, så vil maskinens strømforbruk gå ned fra 1,3 kWh til 0,5 kWh pr døgn. Etter en brukstid på 5 år, så betyr dette at maskinen har spart 1.460 kilowattimer. I praksis blir det mye mer, for vi har ikke tatt hensyn til ferier og helligdager. Uansett så er dette med på å redusere maskinens totale driftskostnader – og selvfølgelig miljøet. Uten at du trenger å gjøre noe som helst ekstra.

Det bør kanskje tas med at det er flere faktorer som påvirker varmetap og strømforbruk i slike maskiner. Strømbesparelsen vil nok kunne variere ved en annen måling, men dette gir uansett en god indikasjon på at energisparingsfunksjonen har en positiv effekt.