Fjerne deksel T-7

Hvis det skulle være nødvendig å åpne vanndispenseren, så viser denne videofilen fremgangsmåten. Inngrep i maskinen må kun gjøres i samråd med leverandør!