Publisert

Service Tana T-5

Slik foretar du service på Tana T-5 drikkevanndispenser.

 

Anbefalt skiftintervall er 6 måneder. Ved service skal følgende gjøres:

·         Skifte UV-lampe

·         Skifte filterpatron + vaske filterhus

·         Fjerne støv fra kjøleribber og kompressor

·         Inspeksjon av maskinen innvendig.

Framgangsmåte:

1.       Steng av vanntilførsel på maskinen. Trykk deretter på kaldtvannsknappen til det ikke kommer vann fra maskinen.

2.       Trekk ut strømkontakten

3.       Løsne toppdeksel. To skruer i bakkant. Vipp opp dekselet bakfra. OBS: Tana T-5 Sport med display: Ledningen til displayet står i en liten kontakt montert på elektronikkortet. Se hvordan det er plassert, og trekk ut kontakten. Legg dekselet til side.

4.       Løsne sidedekselet på venstre side (samme side som varmtvannstanken). To skruer i bakkant. Vippes litt ut bak og skyves framover. Legg merke til metall-leppene ved framsiden som holder dekselet på plass. Ved montering av dekselet skal kanten innenfor disse.

5.       Lokaliser UV-lampen. Den sitter i toppen av kaldtvannstanken (høyre side) av maskinen, og har to par ledninger (blå + hvit) som går til UV-kortet.

6.       Løsne ledningene fra kortet. Klem in låseklipset på kontakten, og trekk den ut. Ta tak i gummimuffen på uv-lampen og trekk den rett opp fra kaldtvannstanken. Det kan evt. være nødvendig å vri forsiktig på gummimuffen samtidig.

7.       Ta av pluggen som sitter på ledningen, og fest den til den nye lampen. Den nye lampen dyttes ned i åpningen, og pluggen dyttes lett på plass.

8.       Lokaliser filterhuset under varmtvannstanken. Løsne holderen og ta den ut fra maskinen. Pass på vannsøl. Ta ut den gamle patronen. Skyll, evt vask, filterhuset. Pass på o-ringen som ligger i holderen. IKKE tørk holderen etter den er vasket. Sett i ny filterpatron. Tørk også av den delen av filterhuset som sitter igjen i maskinen.

9.       Skru filterholderen fast i maskinen igjen. Bruk vanlig håndkraft.

10.    Tørk av evt støv fra toppen av kjølekompressoren og kjøleribbene bak maskinen.

11.    Slå på vann og strømtilførsel. OBS: Deler inni maskinen er nå strømførende. Utvis aktsomhet ved det videre arbeidet.

12.    Trykk på kaldtvannsknappen og spyl igjennom 2 – 3 liter vann fra maskinen.

13.    Kaldtvannstanken må nå luftes. Lokaliser lufteventilen på toppen. Det er to varianter av denne.
* Hvit plasthus med svart vannrør: Løsne mutteren på undersiden av lufteventilen. Trekk ventilen av slangen (”knekkes” av – den løsner når ventilen bøyes mot slangen). Tapp kaldt vann til det kommer vann opp fra lufterøret. Fest deretter ventilen på slangen, og skru fast mutteren med håndkraft.
*Integrert flottør med blank silikonslange: Trykk forsiktig (gjennom slangen) på toppen av flottøren som viser i åpningen. Tapp kaldt vann til det kommer vann fra tappepunktet i fronten av maskinen.

14.    Kontroller at kaldtvannstanken er ordentlig luftet: Tapp ut litt kaldtvann, og slipp knappen. Vannet skal stoppe å renne ca 1 – 3 sekund etter knappen er sluppet. Fortsetter vannet å renne lenge etterpå, må punkt 13 gjentas.

15.    Inspiser maskinen innvendig for tegn på lekkasje.